2de jaar

Het tweede jaar van de eerste graad

Hieronder vind je een overzicht van het studie-aanbod in het tweede jaar van het college. Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij volgende zes basisopties aan: Economie en Organisatie, Klassieke Talen, Kunst en Creatie, Maatschappij en Welzijn, Moderne Talen en Wetenschappen en STEM 

Je volgt 32 wekelijkse lestijden:

  • 25 u. gemeenschappelijke basisvor­ming;
  • 5 u. basisop­tie te kiezen uit 6 mogelijkheden;
  • 2 u. bijkomend keuzege­deelte te kiezen uit meer mogelijkheden.

Deze drie onderdelen stellen wij nu achtereenvolgens voor.

De gemeenschappelijke basisvorming: 25 uur

aardrijkskunde
beeld
Engels                                                 
Frans
geschiedenis
godsdienst
lichamelijke opvoeding
mens en samenleving
muziek
natuurwetenschappen
Nederlands

techniek
wiskunde                  

1u
1u of 0u
2u
3u
2u
2u
2u
1u of 0u
1u of 0u
1u
4u
2u
4u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basisoptie: 5 uur

Er zijn 6 mogelijkheden: je kiest er één.

 

Het bijkomend keuzegedeelte: 2 uur

Bij elke basisoptie kan je een vak van 2 u. kiezen uit een hele reeks mogelijk­heden.

 

Belangrijke opmerking bij de keuzemogelijkheden:

Geen enkele keuze zet je vast voor je verdere studies. Je kan vanaf het derde jaar nog alle studierichtingen aanvatten. Alleen Latijn en Grieks worden uitgesloten voor wie in het tweede jaar die vakken niet kiest.      
De vakken uit het keuzepakket zijn vooral om twee redenen belang­rijk: zij hebben een vor­mende waarde op zich én zij bieden de kans één of meer studierich­tingen, die vanaf het derde jaar starten, te verkennen. Zo wordt, in de geest van een leerlingge­richt onderwijs, de definitieve studiekeuze nog uitgesteld en kan je nadien meer gefundeerd een goede studie­richting uitkiezen.
Bij die keuze word je, zoals trouwens altijd bij een studiekeuze, geholpen door ouders, leer­krachten en CLB.