Onze school

Schoolorganisatie

Er komt heel wat kijken bij de dagelijkse organisatie van het schoolleven. Deze verzamelplaats van handige info geeft je een overzicht van onze verantwoordelijken, overlegorganen en het CLB, onze leefregel, de jaarkalender en de bijdrageregeling.

Schoolorganisatie

Leefregel

In dit document vind je de leefregel van de school.

Jaarkalender

In dit document vind je de jaarkalender voor het schooljaar 2023-2024.
Met de vakantieregeling en vrije dagen, examenreeksen, organisatie einde trimester en klassenraden, rapporten en ouder- en leerlingencontracten.

Bijdrageregeling

Hier vind je de bijdrageregeling.

Privacy

Het schoolbestuur doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Ook in onze Arcadiascholen stellen we alles in het werk om persoonsgegevens conform deze regelgeving te verwerken. Hoe we dit doen kan u terugvinden in het privacybeleid.

Indien u vragen heeft, kan u hiervoor altijd terecht bij privacy@arcadiascholen.be.