Praktisch

Een laptop voor ieder kind

Op onze school behoort de laptop tot de verplichte uitrusting van elke leerling. Je kan voordelig een laptop huren via de school, in samenwerking met The Rent Company of Econocom.

Een laptop voor ieder kind

Algemene info over onze laptopprojecten

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de digitale competenties van toekomstige studenten en werknemers. Omdat we er willen voor zorgen dat onze leerlingen die noodzakelijke competenties verwerven, zijn we gestart met een laptopproject.

In het onderwijs worden steeds vaker ICT-toepassingen ingezet om te leren of om het leren te ondersteunen. De combinatie van traditionele leermiddelen en de laptop geeft een boost aan het leerrendement van iedere leerling. Op die manier verzoenen we onderwijstraditie en technologische innovatie wat zorgt voor een krachtigere leeromgeving.

Vanaf september 2019 rolde de school de eerste laptopprojecten uit; ondertussen werkt elke leerling van het 1ste tot het 6de jaar met een kwalitatieve businesslaptop. De school kan een laptop met daar bovenop een uitzonderlijke service aanbieden aan een democratische prijs via een erkende leverancier met een huurkoopformule.

Bij technische problemen of defecten tijdens de schooluren kan je terecht op de laptopbalies van onze school. Zij contacteren de partners / leveranciers voor nazicht en/of herstelling.

Het Sint-Jozefscollege werkt samen met volgende partners aan 'Een laptop voor elke leerling en leerkracht':

 • SignPost: 2019-2020 en 2020-2021
  Voor vragen i.v.m. het contract, de betalingen, de domiciliëring kan je terecht op +32 3 327 30 75 of info@signpost.eu
  Voor technische problemen of defecten mag er - enkel tijdens de schoolvakanties - contact opgenomen worden met de helpdesk van SignPost op +32 3 327 30 75 of info@signpost.eu
 • The Rent Company: sinds 2021-2022
  Voor vragen i.v.m. het contract, de betalingen, de domiciliëring kan je terecht op +32 2 588 96 40 of help@rentcompany.be
  Voor technische problemen of defecten mag er - enkel tijdens de schoolvakanties - contact opgenomen worden met de helpdesk van The Rent Company op +32 2 588 96 40 of help@rentcompany.be

  Laptopproject (performanter toestel voor 3de graad KSO en TACO !!) voor leerlingen 2024-2025
  :
  Hier vind je informatie, alsook de bestelprocedure en Q & A
 • Econocom: 2024-2025
  Voor vragen i.v.m. het contract, de betalingen, de domiciliëring kan je terecht op +32 85 27 34 900
  Voor technische problemen of defecten mag er - enkel tijdens de schoolvakanties - contact opgenomen worden met de helpdesk van Econocom op het Mijn portaal (IdeaalNet) of op +32 85 27 34 900

  Laptopproject (basistoestel) voor leerlingen 2024-2025:
  Hier vind je informatie, alsook de bestelprocedure (via portaal van IdeaalNet) en Q & A

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een huurkoopformule in plaats van BYOD ("bring your own device"). De keuze resulteert in een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

 • Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is in een les, tijdens een toets of proefwerk, bij het maken van huiswerk, ...
 • We bieden een stevig businesstoestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.  
 • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.
 • Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo kunnen de lessen vlotter verlopen.  
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.  
 • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling volgende werkdag, garantie gedurende de huurkoop, ...).
 • Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).  
 • Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale WiFi-kaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken.  
 • Niet alle ouders zijn in staat hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze zorg volledig over door gestandaardiseerd te werken.
 • Geen opbod van toestellen die van thuis worden meegebracht.

Zijn leerlingen verplicht om een laptop aan te kopen?

De school beschouwt dit als een basisvoorwaarde om deel uit maken van de organisatie. In die zin is het vergelijkbaar met de vraag om bepaalde handboeken aan te schaffen of LO-kledij aan te kopen. Of vergelijkbaar met andere scholen die het dragen van een uniform als voorwaarde stellen. Bovendien is het zo dat heel de (ict-)werking van de school afgestemd is op het beginsel dat elke leerling over een eigen laptop beschikt. Ook de leerkrachten zijn reeds ingebed in deze werking en beschikken allemaal over een eigen laptop die zij in de school moeten gebruiken.

Wat houdt de aankoop en service via onze partners in?

De partner stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door de partner volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.
De partner levert de nodige inspanningen (service en garantie) zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt. Dit houdt in dat de partner het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen binnen de 24 uur (volgende werkdag), zowel op school als thuis, en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is. Per schadegeval is er een beperkt eigen risico (bedrag naargelang partner). Zij bieden een garantie op de toestellen die 3 of 4 jaar geldig is, met de mogelijkheid om deze garantie met 1 of 2 schooljaren te verlengen. Zo wordt bijvoorbeeld een batterij die binnen die na 3 of 4 jaar nog minder dan 70% van zijn capaciteit haalt, gratis vervangen. Schade buiten garantie wordt hersteld met een maximale franchise (dit bedrag is afhankelijk van de partner).
De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.

Hoe verloopt de betaling van de laptop?

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. U loopt geen enkel risico. De partners houden enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst.

Welke programma’s (software) staan op de laptop?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school en is door de partner volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school oplegt.
De laptop draait onder Windows 11 Education, met Office 365 en (op vraag van verschillende vakleerkrachten) diverse educatieve programma's en apps. We hebben als school een contract met Microsoft om op onze computers in lokalen en op de administratie Windows en Office te kunnen draaien. Daardoor kunnen we ook leerlingen (zolang ze in onze school ingeschreven zijn) gratis Office en een persoonlijke OneDrive van 1 TB op hun toestel aanbieden. De leerlingen hebben bovendien installatierecht op hun toestel en kunnen bijgevolg extra software installeren.
Eenmaal de leerling de school verlaat en het toestel eigendom is van ouders/leerling, wordt het toestel terug naar de fabrieksinstellingen gebracht. Het toestel (lees: de standaard bijgeleverde Windows 10 of 11) kan dan terug geïnstalleerd worden.

Moet de laptop na de huurperiode teruggegeven worden?

Nee, het betreft hier huurkoop. Het toestel wordt eigendom van de leerling nadat het contract werd uitgedaan. Het contract wordt rechtstreeks tussen ouder(s) en deze partner afgesloten. Ook hier is de rol van de school dat wij het toestel kiezen, bepalen wat er standaard op de laptop staat qua software en een laptopbalie organiseren waar de laptop kan binnen gebracht worden voor herstelling.  

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

De laptop mag vrij gebruikt worden, ook voor privédoeleinden. Er mag eventueel ook eigen software op geïnstalleerd worden.  De laptop wordt niet op school bewaard. Tijdens de pauzes kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers bewaard worden. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.

Gaan handboeken verdwijnen?

De laptop moet beschouwd worden als een extra didactisch hulpmiddel. Op termijn verwachten we wel dat vakgroepen handboeken gaan weglaten aangezien de laptop een heleboel andere mogelijkheden gaat bieden die een handboek in bepaalde gevallen overbodig gaat maken. Bovendien zien we nu al dat uitgeverijen zich aanpassen aan de evolutie. We verwachten alleszins dat kosten van drukwerk zullen teruglopen.

Wat bij verlies of diefstal van de laptop?

 • The Rent Company: Onder de diefstaldekking van The Rent Company (die inbegrepen is In het contract) valt - na aangifte bij de politie - diefstal bij geweldpleging of met braakschade, inclusief diefstal uit het kluisje binnen de school. Hiervoor geldt een beperkt eigen risico per diefstal van 50 euro. The Rent Company vergoedt bij diefstal bij geweldpleging of met braakschade de nieuwwaarde van de laptop. Diefstal en verduistering uit vervoermiddelen zijn uitgesloten van dekking.
 • Econocom: Onder de diefstaldekking van Econocom (die inbegrepen is In het contract) valt diefstal met geweld of diefstal met braak. Hiervoor geldt geen eigen risico. Diefstal uit het kluisje binnen de schoolmuren wordt ook gedekt mits braak of bedreiging, na aangifte bij en proces-verbaal van de politie.

Wat als de leerling de school verlaat voor het einde van het huurkoopcontract?

Wanneer de leerling de school verlaat voor het einde van het huurkoopcontract, zijn volgende scenario's mogelijk:

 • de laptop verder blijven huren
 • de laptop afkopen voor de resterende huurprijs (de laptop wordt direct eigendom van ouders/leerling)
 • de laptop inleveren en het betalen van een verbrekingsvergoeding (de laptop wordt geen eigendom van ouders/leerling):