Jaarkalender

Vakantieregeling

JAARKALENDER 2020-2021

Vakantieregeling

Eerste trimester
Start schooljaar:                                             dinsdag 1 september 2020 (leerlingen namiddag vrij)
Kennismakingsklassenraden 2e en 3e graad: woensdag 2 september 2020
Evaluatiedag:                                                 donderdag 17 september 2020 (leerlingen vrij)
Vrije halve dag:                                              woensdag 7 oktober 2020
Herfstvakantie:                                               maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november 2020
Wapenstilstand:                                             woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie:                                                maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 2 januari 2021

Tweede trimester
Start 2de trimester:                                         maandag 4 januari 2021
Pedagogische studiedag:                              donderdag 4 maart 2020 (leerlingen vrij)
Krokusvakantie:                                             maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
Paasvakantie:                                                maandag 5 t.e.m. vrijdag 16 april 2021                     

Derde trimester
Start 3de trimester:                                         maandag 19 april 2021
Dag van de Arbeid:                                        zaterdag 1 mei 2021
Vrije halve dag:                                              woensdag 12 mei 2021
Hemelvaartvakantie:                                      donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag:                                          maandag 24 mei 2021
Einde schooljaar:                                           dinsdag 29 juni 2021 (eindrapport)
                                                                       woensdag 30 juni 2021 (einde schooljaar)

Zomervakantie:                                              donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021     

Start schooljaar 2021-2022:                          woensdag 1 september 2021

Examenreeksen
Concrete regelingen via aparte brieven op Smartschool.

Eerste trimester
Vrijdag 27/11/2020                                         Begin sperperiode 2e en 3e graad
Donderdag 03/12/2020                                  Begin sperperiode 1e graad
Vrijdag 04/12 t.e.m. dinsdag 15/12/2020       2e en 3e graad
Maandag 07/12/2020                                     1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie                 
Donderdag 10/12 t.e.m. dinsdag 15/12/2020 1e graad 
Woensdag 16/12/2020                                    Les, inkijken examens, kerstbezinning en/of SAMENLOOP

Tweede trimester
Vrijdag 19/03/2021                                         Begin sperperiode 1e en 2e graad
Donderdag 25/03/2021                                   1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie
Vrijdag 26/03 t.e.m. woensdag 31/03/2021    1e graad 
Vrijdag 26/03 t.e.m. dinsdag 30/03/2021        2e graad
Woensdag 31/03/2021                                    Les

Derde trimester

Donderdag 03/06/2021                                          Begin sperperiode 3e graad
Maandag 07/06/2021                                             Begin sperperiode 2e graad
Vrijdag 11/06/2021                                                 Begin sperperiode 1e graad
Donderdag 10/06 t.e.m. woensdag 23/06/2021     3e graad 
Maandag 14/06 t.e.m. woensdag 23/06/2021         2e graad
Donderdag 17/06/2021                                          1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie
Vrijdag 18/06 t.e.m. woensdag 23/06/2021           1e graad 

 

Organisatie einde trimester (na examenreeksen)
Concrete regelingen via aparte brieven op Smartschool.

Eerste trimester
Woensdag 16 december 2020                        Les/inkijken proefwerken/kerstbezinning/SAMENLOOP
Donderdag 17 december 2021                       Klassenraden (leerlingen vrij)
Vrijdag 18 december 2020                              Leerlingen- en oudercontact en rapport

Tweede trimester
Donderdag 1 april 2021                                  Klassenraden  (leerlingen vrij)
Vrijdag 2 april 2021                                         Leerlingen- en oudercontact

Derde trimester
Donderdag 24 t.e.m. maandag 28 juni 2021  Deliberaties alle jaren (leerlingen vrij)
Maandag 28 juni 2021                                    Proclamatie 6e jaar (avond)
Dinsdag 29 juni 2021                                      Leerlingen- en oudercontact
Woensdag 30 juni 2021                                  Eindrapport

Rapporten

Vrijdag 16 oktober 2020                                 Tussenrapport 1       
Vrijdag 27 november 2020                             Tussenrapport 2          
Vrijdag 18 december 2020                             Syntheserapport 1                        

Maandag 8 februari 2021                               Tussenrapport 3               
Vrijdag 19 maart 2021                                    Tussenrapport 4          1e en 2e graad
Dinsdag 30 maart 2021                                  Tussenrapport 4          6e jaar
Vrijdag 2 april 2021                                        Tussenrapport 4           5e jaar 
                                                                       Syntheserapport 2       1e en 2e graad

Donderdag 3 juni 2021                                  Tussenrapport 5          3egraad
Maandag 7 juni 2021                                     Tussenrapport 5          1een 2egraad
Maandag 28 juni 2021                                   Eindrapport 6e jaar en proclamatie
Woensdag 30 juni 2021                                 Eindrapport               

 

Oudercontacten

Maandag 14 september 2020                        Infoavond & oudercontact 3e jaar
                                                                       Infoavond 5e jaar
Dinsdag 20 oktober 2020                               Oudercontact titularissen (avond)
Vrijdag 18 december 2020                             Leerlingen-en oudercontact (overdag)
Donderdag 7 januari 2021                             Oudercontact vakleraren (avond)
Vrijdag 2 april 2021                                        Leerlingen-en oudercontact (overdag)
Dinsdag 29 juni 2021                                     Leerlingen-en oudercontact (dag + avond)