Jaarkalender

Vakantieregeling

JAARKALENDER 2021-2022 (under construction)

Vakantieregeling

Eerste trimester
Start schooljaar:                                             woensdag 1 september 2021
Evaluatiedag:                                                  donderdag 16 september 2021 (leerlingen vrij)
Vrije halve dag:                                              woensdag 6 oktober 2021
Herfstvakantie:                                               maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 november 2021
Wapenstilstand:                                              donderdag 11 november 2021
Kerstvakantie:                                                 maandag 27 december 2021 t.e.m. vrijdag 7 januari 2022

Tweede trimester
Start 2de trimester:                                          maandag 10 januari 2022
Pedagogische studiedag:                               vrijdag 4 februari 2022 (leerlingen vrij)
Krokusvakantie:                                              maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart 2022
Paasvakantie:                                                 maandag 4 t.e.m. maandag 18 april 2022                                                                            

Derde trimester
Start 3de trimester:                                         dinsdag 19 april 2022
Dag van de Arbeid:                                        zondag 1 mei 2022
Vrije halve dag:                                              woensdag 25 mei 2022
Hemelvaartvakantie:                                      donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag:                                          maandag 6 juni 2022
Einde schooljaar:                                           donderdag 30 juni 2022 (einde schooljaar)

Zomervakantie:                                             vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31 augustus 2022                                                              

Start schooljaar 2021-2022:                          donderdag 1 september 2022

Examenreeksen
Concrete regelingen via aparte brieven op Smartschool.

Eerste trimester
Vrijdag 03/12/2021                                          Begin sperperiode 2e en 3e graad
Woensdag 8/12/2021                                      Begin sperperiode 1e graad
Vrijdag 10/12 t.e.m. dinsdag 21/12/2021         3e,4e,5e,6e jaar examens
Maandag 13/12/2021                                      1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie                                                                                         
Donderdag 16/12 t.e.m. dinsdag21/12/2021    1e en 2e jaar
Woensdag 22/12/2021 Les, inkijken examens, kerstbezinning en/of SAMENLOOP eerste graad

Tweede trimester
Vrijdag 18/03/2022                                             Begin sperperiode 1e graad
Vrijdag 18/03/2022                                             Begin sperperiode 3e,4e jaar
Donderdag 24/03/2022                                      1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie
Vrijdag 25/03 t.e.m. woensdag 30/03/2022     1e en 2e jaar
Vrijdag 25/03 t.e.m. dinsdag 29/03/2022          3e,4e jaar examens
Woensdag 30/03/2022                                      Les

Derde trimester

Vrijdag 3/06/2022                                               Begin sperperiode 3e graad

Dinsdag 07/06/2022                                           Begin sperperiode 2e graad
Maandag 13/06/2022                                         Begin sperperiode 1e graad

Vrijdag 10/06 t.e.m. donderdag 23/06/2022        5e, 6e jaar examens

Dinsdag 14/06 t.e.m. donderdag 23/06/2022  3e, 4e jaar examens
Vrijdag 17/06/2022                                           1e en 2e jaar Latijn, 2e jaar Kunst en Creatie
Maandag 20/06 t.e.m. donderdag 23/06/2022 1e en 2e jaar     

Organisatie einde trimester (na examenreeksen)
Concrete regelingen via aparte brieven op Smartschool.

Eerste trimester
Woensdag 22 december 2021                                Les/inkijken proefwerken/kerstbezinning/SAMENLOOP
Donderdag 23 december 2021                               Klassenraden (leerlingen vrij)
Vrijdag 24 december 2021                                      Leerlingen- en oudercontact en rapport (onder voorbehoud)

Tweede trimester
Donderdag 31 maart 2022                              Klassenraden  (leerlingen vrij)
Vrijdag 1 april 2022                                        Leerlingen- en oudercontact

Derde trimester
Vrijdag 24 t.e.m. dinsdag 28 juni 2022            Deliberaties 1e, 2e, 3e,4e,5e,6e jaar (leerlingen vrij)
Dinsdag 28 juni 2022                                      Proclamatie 6e jaar (avond)
Woensdag 29 juni 2022                                   Leerlingen- en oudercontact
Donderdag 30 juni 2022                                  Eindrapport

Rapporten

Vrijdag 15 oktober 2021                                  Tussenrapport 1           alle jaren

Vrijdag 3 december 2021                                Tussenrapport 2           2e en 3e graad

Woensdag 8 december 2021                           Tussenrapport 2           1e graad

Vrijdag 24 december 2021                              Syntheserapport 1       alle jaren                     

Vrijdag 11 februari 2022                                 Tussenrapport 3           1e en 2e graad

Vrijdag 18 februari 2022                                 Tussenrapport 3           3e graad          

Vrijdag 18 maart 2022                                    Tussenrapport 4           1e, en 2e graad

Dinsdag 29 maart 2022                                   Tussenrapport 4           6e jaar

Vrijdag 1 april 2022                                         Tussenrapport 4          5e jaar 

                                                                       Syntheserapport 2       1e en 2e graad

Vrijdag 3 juni 2022                                         Tussenrapport 5           3e graad

Dinsdag 7 juni 2022                                        Tussenrapport 5           2e graad

Maandag 13 juni 2022                                     Tussenrapport 5           1e graad

Dinsdag 28 juni 2022                                      Eindrapport 6e jaar en  proclamatie

Donderdag 30 juni 2022                                  Eindrapport                  alle jaren

 

Oudercontacten

Maandag 13 september 2021                          Infoavond & oudercontact 3e jaar

                                                                       Infoavond 5e jaar

Dinsdag 19 oktober 2021                                Oudercontact titularissen (avond)

Vrijdag 24 december 2022                              Leerlingen-en oudercontact alle jaren (overdag) (onder voorbehoud)

Donderdag 13 januari 2022                             Oudercontact vakleraren (avond)

Vrijdag 1 april 2022                                        Leerlingen-en oudercontact alle jaren (overdag)

Woensdag 29 juni 2022                                   Leerlingen-en oudercontact alle jaren (dag + avond)