Jaarkalender

Vakantieregeling

1e trimester

Start schooljaar: maandag 3 september 2018 (leerlingen namiddag vrij)
Start schooljaar: dinsdag 4 september 2018 (leerlingen 2e/3e graad namiddag vrij)
Evaluatiedag: donderdag 13 september 2018 (leerlingen zijn vrij)
Vrije halve dag: woensdag 3 oktober 2018
Herfstvakantie: maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november 2018
Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019

2de trimester

Start 2e trimester: maandag 7 januari 2019
Pedagogische studiedag: maandag 21 januari 2019 (leerlingen vrij)
Krokusvakantie: maandag 4 maart t.e.m. 8 maart 2019
Paasvakantie: maandag 8 april t.e.m. maandag 22 april 2019
Paasmaandag: maandag 22 april

3de trimester

Start 3e trimester: dinsdag 23 april 2019
Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
Vrije halve dag: woensdag 29 mei 2019
Hemelvaartvakantie: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
Einde schooljaar: vrijdag 28 juni 2019 (eindrapport)

Zomervakantie: maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019
Start schooljaar 19-20: maandag 2 september 2019

Examenreeksen

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
In het halvedagsysteem is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

1e Latijn: maandag 10 december 2018 vm examen, nm les
1e jaar: donderdag 13 december t.e.m. dinsdag 18 december 2018
2e jaar: woensdag 12 december t.e.m. dinsdag 18 december 2018

2de trimester

1e jaar: vrijdag 29 maart t.e.m. woensdag 3 april 2019
1e Latijn en 2e jaar: donderdag 28 maart t.e.m. woensdag 3 april 2019

3de trimester

1e Latijn en 2e jaar: maandag 17 juni t.e.m. vrijdag 21 juni 2019
1e jaar: dinsdag 18 juni t.e.m. vrijdag 21 juni 2018

 

Rapporten

Vrijdag 26 oktober 2018                                 Tussenrapport 1        
Vrijdag 21 december 2018                             Syntheserapport 1     
                                                                       Tussenrapport 2                 
Vrijdag 1 maart 2019                                      Tussenrapport 3       
Vrijdag 30 maart 2019                                    Syntheserapport 2
                                                                       Tussenrapport 4       
Vrijdag 14 juni 2019                                        Tussenrapport 5       
Vrijdag 28 juni 2019                                        Eindrapport              

 

Oudercontacten

Vrijdag 5 oktober 2018                                   Infoavond leren leren 1e jaar
Donderdag 25 oktober 2018                          Oudercontact titularissen (avond) 1e,2e jaar
Vrijdag 21 december 2018                             Leerlingen-en oudercontact alle jaren (overdag)
Donderdag 10 januari 2019                           Oudercontact vakleraren (avond)
Vrijdag 5 april 2019                                        Leerlingen-en oudercontact alle jaren (overdag)
Donderdag 27 juni 2019                                Leerlingen-en oudercontact alle jaren (dag + avond)