Inschrijven

- Deze pagina is nog in opbouw -

 

INSCHRIJVINGEN nieuwe leerlingen secundair onderwijs Sint-Jozefscollege Aarschot schooljaar 2019-2020

Met de andere scholen van de scholengemeenschap SGKSO Aarschot-Betekom werden daarover gezamenlijke afspraken gemaakt.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR A

Voor de nieuwe leerlingen die al broers en zussen in de secundaire afdeling hebben of die zoon/dochter zijn van een personeelslid (voorrangsrecht):
Er is geen capaciteitsprobleem, maar wie toch wenst gebruik te maken van het voorrangsrecht dat het inschrijvingsdecreet oplegt, kan vooraf inschrijven op Bekaf vanaf maandag 25 maart 2019 tot aan de infoavond van donderdag 25 april 2019 tussen 9 u. en 17 u. na telefonische afspraak. We nodigen u – ook als u uw zoon/dochter vooraf hebt ingeschreven - hartelijk uit op de infoavond van donderdag 25 april 2019 (Bekaf 19.30 u.) en op de opendeurdag van zondag 28 april 2019 (Bekaf 14 – 18 u.).

Voor de andere nieuwe leerlingen:
Inschrijven kan – op Bekaf – na afloop van de infoavond op donderdag 25 april 2019 (start om 19.30 u.) en tijdens de lesdagen (binnen de schooluren) nadien, en ook op de opendeurdag van zondag 28 april 2019 (14 – 18 u.) en tijdens bepaalde periodes in de zomervakantie (zie verder).

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR DE ANDERE LEERJAREN (VAN HET TWEEDE TOT HET ZESDE)

Er is geen capaciteitsprobleem. Inschrijven kan op de opendeurdag op zondag 28 april 2019 (14 – 18 u.) op Bekaf (2e jaar) of op Schaluin (andere jaren), tijdens de lesdagen (binnen de schooluren) nadien en tijdens bepaalde periodes (zie verder) in de zomervakantie (2e jaar op Bekaf, andere jaren op Schaluin).

Opmerkingen
1. De omschrijving “Broers en zussen” moet ruim geïnterpreteerd worden als “kinderen van dezelfde leefeenheid”.
2. Inschrijven tijdens de zomervakantie kan: - op werkdagen (9 – 12 u. en 13 – 17 u.) van 1 tot 5 juli en van 19 tot 30 augustus 2019 - op zaterdagen 29 juni en 24 augustus 2019 (9 – 12 u.)
3. Nieuwe leerlingen moeten hun attesten binnenbrengen ten laatste op 1 september 2019.
4. Eigen leerlingen blijven ingeschreven, maar moeten hun beslissings- of bevestigingsformulieren binnenbrengen ten laatste op 3 juli 2019.

Vriendelijke groeten

De directie