Inschrijven

PREVENTIEVE MAATREGELEN CORONA - update

 

De inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad worden terug opgestart via de link die u hieronder vindt:

LINK INSCHRIJVINGEN

 

INSCHRIJVINGEN nieuwe leerlingen secundair onderwijs Sint-Jozefscollege Aarschot schooljaar 2020-2021

Met de andere scholen van de scholengemeenschap SGKSO Aarschot-Betekom werden daarover gezamenlijke afspraken gemaakt.

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR A

Inschrijven kan – op Bekaf – ook nog op de opendeurdag van zondag 28 juni 2020 (14 u. - 18 u.) en tijdens bepaalde periodes in de zomervakantie (zie verder). 

Voor de nieuwe leerlingen die al broers en zussen in de secundaire afdeling hebben of die zoon/dochter zijn van een personeelslid (voorrangsrecht):

Er is geen capaciteitsprobleem, maar wie toch wenst gebruik te maken van het voorrangsrecht dat het inschrijvingsdecreet oplegt, kan vooraf inschrijven op Bekaf vanaf maandag 17 februari 2020 tot aan de infoavond van woensdag 4 maart 2020 tussen 9 u. en 17 u. na telefonische afspraak. We nodigen u – ook als u uw zoon/dochter vooraf hebt ingeschreven - hartelijk uit op de infoavond van woensdag 4 maart 2020 (refter Bekaf Noord 19.30 u.) en op de opendeurdag van zondag 28 juni 2020 (campus Bekaf 14 – 18 u.).

 

INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR DE ANDERE LEERJAREN (VAN HET TWEEDE TOT HET ZESDE)

Er is geen capaciteitsprobleem. Inschrijven kan op de opendeurdag op zondag 28 juni 2020 (14 – 18 u.) op Bekaf (2e jaar) of op Schaluin (andere jaren), tijdens de lesdagen (binnen de schooluren) nadien en tijdens bepaalde periodes (zie verder) in de zomervakantie (2e jaar op Bekaf, andere jaren op Schaluin).

 

Opmerkingen
1. De omschrijving “Broers en zussen” moet ruim geïnterpreteerd worden als “kinderen van dezelfde leefeenheid”.
2. Inschrijven tijdens de zomervakantie kan: - op werkdagen (9 – 12 u. en 13 – 17 u.):  data nog te bepalen.
3. Nieuwe leerlingen moeten hun attesten binnenbrengen ten laatste op 1 september 2020.
4. Eigen leerlingen blijven ingeschreven, maar moeten hun beslissings- of bevestigingsformulieren binnenbrengen ten laatste op 3 juli 2020.

Vriendelijke groeten

Bart De Roeck
Campusdirecteur Eerste Graad Bekaf