Ouderraad - Samenstelling

Adressen Ouderraad

contactformulier: Contacteer Ouderraad

Voorzitter : Benny De Ryck

Penningmeester: Ira De Cock

Secretariaat: Ilse Wuyts

Leden, aanspreekpunten uit  de ouderraad :
Marleen Bogaerts, Kris De Keyser, Ingrid De Paepe, Jakob De Proft, Rudi Lenaerts, Sonya Memo, Sonja Van Aelst, Els Van de Velde, Raf Verscuren

Vertegenwoordiging oudergeleding Schoolraad:
Marleen Bogaerts, Ira De Cock, Sonja Van Aelst

Vergaderdata: 

  • maandag 24 september 2018
  • dinsdag 23 oktober 2018
  • donderdag 22 november 2018
  • --- geen vergadering in december ---
  • maandag 28 januari 2019
  • dinsdag 26 februari 2019
  • donderdag 21 maart 2019
  • maandag 29 april 2019
  • dinsdag 28 mei 2019
  • donderdag 13 juni 2019

Vergaderplaats:
Leraarslokaal op Campus Schaluin 28, 3200 Aarschot

De verslagen van de vergaderingen kunnen geraadpleegd worden via Smartschool.

Elke ouder van (een) kind(eren) op het SJC Aarschot is van harte welkom om kennis te maken met de werking van de ouderraad door geheel vrijblijvend deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.