Timmeren aan de toekomst

Vanuit onze eigen dienstbaarheid willen wij onze visie realiseren in het onderwijs dat wij aanbieden. Wij willen jonge mensen erop voorbereiden om verantwoordelijkheid op zich te nemen en een constructieve en duurzame samenleving uit te bouwen. Wij streven ernaar om leerlingen uit te rusten met die capaciteiten die ze nodig hebben om bewuste keuzes te maken in functie van een leefbare toekomst. Omdat de maatschappij snel evolueert, zijn een dynamische persoonlijkheid en flexibiliteit belangrijke troeven die wij willen helpen ontwikkelen. Christelijke waarden blijven onze inspiratiebron bij het streven naar de volledige menswording van onze leerlingen; meer specifiek krijgen de culturele en creatieve ontwikkeling van de jonge mensen die aan ons worden toevertrouwd volop aandacht.