Talent in goede handen

Het Sint-Jozefscollege staat garant voor een kwalitatieve hoogstaande vorming, gebracht in een strikt kader dat tegelijkertijd ruimte biedt aan persoonlijk initiatief, groei naar verantwoordelijkheid en een geborgen sfeer. We willen evolueren naar een school die duurzaamheid als leidraad neemt en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Naast de klassieke kennisverwerving willen we bij de leerlingen de nodige competenties ontwikkelen, en die ondersteunen met attitudes als nauwgezetheid, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. De leerlingen leren een positief-kritische houding tegenover zichzelf en de wereld aan te nemen, die hen wordt voorgeleefd.