Mag het iets meer zijn ?

Het onderwijsaanbod in Vlaanderen is rijk en divers. In het Sint-Jozefscollege onderscheiden we ons van anderen door accenten te leggen die het verschil maken. Onze school volgt elke onderwijsvernieuwing aandachtig op, zij het niet slaafs, maar met gezond verstand en aandacht voor integratie met het bestaande. Elke leerling vindt hier bovendien ruime kansen om zich te ontplooien in de waaier aan keuzemogelijkheden die wij aanbieden. Ook krijgt al wat buiten het cognitieve valt uitdrukkelijk een plaats, en worden initiatieven aangemoedigd.
 
Al van jongs af vinden leerlingen met een artistiek profiel bij ons keuzevakken waarin ze hun talent kunnen exploreren. Maar wat onze school echt uniek maakt, is de kruisbestuiving tussen de opties en afdelingen met kunst en de algemeen vormende afdelingen. Die komt enerzijds tot uiting in de ruime aandacht voor de creatieve en culturele ontwikkeling van al onze leerlingen, waardoor buiten de lijntjes kleuren, in alle betekenissen, kan en mag. Anderzijds zorgt de nabijheid van het aso ervoor dat het kso inhoudelijk voldoende sterk staat, zodat de leerlingen ervan in het hoger onderwijs nog alle richtingen uit kunnen.
 
Het Sint-Jozefscollege staat garant voor een gezonde mix van de klassieke waarden met een beetje “buiten de lijntjes kleuren”. Ten slotte vormen de vele feestelijke ingrediënten die onze lange bestaansgeschiedenis op smaak brachten – en dat nog steeds doen – de kers op deze taart!