Genoeg, voor altijd en iedereen

Duurzaamheid en verbondenheid zijn de enige mogelijke fundamenten voor de wereld van morgen. Een duurzame wereld is immers een wereld in evenwicht. Daarom dringt de nood aan duurzaamheid zich op in alle domeinen van het mens zijn. Het dient hierbij in de ruimste zin van het woord opgevat te worden. Duurzaamheid mag zich niet beperken tot het ecologische en economische leven, maar moet alle aspecten van het leven doordringen in de vorm van zorg voor sociale relaties, zorg voor de eigen geest en het eigen lichaam, de ontwikkeling van duurzame kennis en vaardigheden.
 
Een dergelijk ambitieus project is enkel haalbaar in verbondenheid. Echte duurzaamheid kan maar ontstaan als elk mens op een harmonieuze manier verbonden is met zichzelf, met de anderen met wie hij in relatie treedt en met de wereld. Verbondenheid op deze manier begrepen houdt dienstbaarheid en zorg voor elkaar in. Hierin herkennen we de geest van onze patroonheilige, Sint-Jozef, en bouwen we verder op de traditie waarin onze school geworteld is.