In de huid van een ander

De krokusvakantie lonkt. Het carnavalsseizoen staat te trappelen van ongeduld.

Wie dat wil, mag op woensdag 3 februari verkleed naar school komen. Deze dag is een lesdag, met het gewone lessenrooster. De verkleedpartij mag het gewone lesgebeuren dus niet verstoren. Deze dingen zijn verboden: confetti, slingers, spuitbussen en andere attributen die overlast bezorgen.

’s Anderendaags willen we geen sporen meer zien van deze verkleedpartij. Op de projectdag komt iedereen in zijn gewone kledij naar school.

We zien streng toe op het respecteren van deze afspraken, zodat het voor iedereen een kleurrijke, fijne dag kan worden.