aanmelden en inschrijven - eerste leerjaar A

Ouders wiens kind volgend schooljaar naar het eerste leerjaar A (secundair) gaat en onze school toegewezen hebben gekregen, mogen niet vergeten vóór 12 juni naar de school te komen om hun aanmeldingsticket om te zetten in een effectieve inschrijving en zo hun plaats niet te verliezen. Heel wat ouders brachten dit ondertussen al in orde, waarvoor dank. 

Dit kan trouwens elke schooldag tijdens de schooluren op het secretariaat aan de Bekaflaan 65. Je hoeft daar geen afspraak voor te maken. 

Na de start van de vrije inschrijvingen vorige week zijn er momenteel nog 2 plaatsen beschikbaar.