1ste jaar

Het eerste jaar van de eerste graad

In het eerste jaar zijn er 32 wekelijkse lestijden.

Daarvan zijn er 27 volledig gemeenschappelijk: alle leerlingen krijgen dezelfde vakken, met dezelfde inhoud, gedurende eenzelfde aantal wekelijkse lestijden.

Godsdienst
Nederlands
Frans
Wiskunde
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Geschiedenis
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Techniek

2
5
4
4
2
2
1
2
1
2
2

De meeste vakken ken je uit de basisschool. Alleen Techniek is echt nieuw. Dit vak heeft een algemeen vormende waarde en biedt je ook de kans na te gaan of je aanleg en belangstelling hebt voor een technische studierichting.
Het keuzegedeelte omvat 5 wekelijkse lestijden. Je mag kiezen tussen vijf pakketten.

De leerstof en de vaardigheden van de gemeenschappelijke vakken moet je zo grondig mogelijk verwerven. Hierop bouw je het volgende leerjaar immers verder, welke studie­keuze je ook maakt.
In de keuzepakketten hebben we  voorzieningen ingebouwd om dat voor iedereen haalbaar te maken en ook om in te spelen op je belangstelling en aanleg.
Tijdens de begeleide studie bieden wij vanuit verschillende noden ondersteuning aan leerlingen. Deze bijkomende uren worden op 8e  lesuren geplaatst (15.30 u.-16.20 u.) en zijn verplicht voor de leerlingen die ervoor aangeduid worden.

Het keuzegedeelte

Wat mag je kiezen?

Om je eigen mogelijkheden verder te verkennen of uit te proberen of je sommige dingen echt graag doet, maak je een keuze voor een verkennend pakket. Gedurende deze uren kan je méér oefenen voor de basisvakken of proeven van een bepaald domein. Deze keuze is niet definitief en laat nog alle mogelijkheden in het tweede jaar open. Enkel als je in het tweede jaar wil kiezen voor een studieloopbaan met Latijn, moet je in het eerste jaar kiezen voor een pakket 'Klassieke talen'.

Je mag kiezen tussen vijf pakketten.

Pakket 1
Bassisvakken
Nederlands
Frans
Wiskunde

 

1 uur
1 uur
1 uur

Pakket 2
Creatief atelier
Cultuur
Wiskunde

1 uur
1 uur
1 uur

Pakket 3
Technologische exploratie
Wetenschappelijke exploratie
Wiskunde

1 uur
1 uur
1 uur

Pakket 4
Klassieke talen
Latijn

 

4 uur

Pakket 5
Communicatieve vaardigheden
Nederlands/Frans
Taalcultuur
Wiskunde

 

1 uur
1 uur
1 uur

 

Pakket 1
Dit pakket kies je best als je graag meer tijd krijgt voor de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde, omdat je daar niet echt sterk in bent.

 

Dankzij de bijkomende uren voor deze vakken kan je de leerstof en de vaardigheden tegen een rustiger tempo verwerven en kan je meer herhalen. Zo kan je de noodzakelijke basisleerstof goed onder de knie krijgen, zodat je voorbereid wordt op alle mogelijke studierichtingen, waarin deze vakken altijd belangrijk blijven.

Basisvakken

 

 

We zorgen ervoor dat je in een kleine klasgroep zit. Zo kunnen de leerkrachten meer tijd voor je maken en je beter begeleiden.

Studiebegeleiding

 

Pakket 2
Als je sterk bent in de basisvakken wiskunde en taal, creatief wilt bezig zijn en interesse hebt voor cultuur, sluit dit pakket aan bij je aanleg en belangstelling.

 

Tijdens deze lessen maak je gebruik van verschillende technieken (zowel plastisch als op media gericht). Het hele schooljaar door werk je zowel individueel als in groep aan een jaarproject.

Creatief atelier

 

Tijdens deze lessen reis je doorheen tijd en ruimte om kennis te maken met culturen uit het verleden en met vreemde culturen in de wereld van vandaag.

Cultuur
 

Een bijkomend uur wiskunde geeft de kans om meer te differentiëren. Je krijgt de gelegenheid om de gewone leerstof verder uit te diepen en uit te breiden of om de basisleerstof verder in te oefenen. Er wordt evenwel niet op de leerstof vooruitgelopen.

Wiskunde

 

 

Pakket 3
Als je sterk bent in de basisvakken wiskunde en taal en de wereld van techniek en wetenschap jou boeit, krijg je in dit pakket voldoende uitdaging om je aanleg en belangstelling tot zijn recht te laten komen.

 

In TEX ga je praktisch aan het werk. Je maakt werkstukken die een link hebben met technische thema’s zoals energie en mobiliteit. Ook informatietechnologie komt aan bod.

Technologische exploratie
 

In WEX krijg je de gelegenheid om de gewone leerstof verder uit te diepen en uit te breiden voor aardrijkskunde en natuurwetenschappen. Er wordt evenwel niet op de leerstof vooruitgelopen.

Wetenschappelijke exploratie
 

Een bijkomend uur wiskunde geeft de kans om meer te differentiëren. Je krijgt de gelegenheid om de gewone leerstof verder uit te diepen en uit te breiden of om de basisleerstof verder in te oefenen. Er wordt evenwel niet op de leerstof vooruitgelopen.

Wiskunde

 

Pakket 4
Om dit pakket aan te kunnen, moet je sterk zijn in de basisbakken wiskunde en taal. Aan het vak Latijn zal je nogal wat tijd moeten besteden. Dat betekent dat je voor de andere vakken een goede aanleg moet hebben. De leerstof wiskunde moet je in vier uur kunnen verwerken.

 

De 4u. Latijn zal je hoofdzakelijk aan taal besteden: woordenschat en grammatica. Je maakt ook kennis met het klassieke Grieks en tijdens een aantal lessen bestudeer je de oude Romeinse en Griekse culturen.
Als je voor 4 u. Latijn kiest, kan je een studierichting met Latijn gedurende je hele middelbaar onderwijs blijven volgen.

Latijn

 

 

Pakket 5
Als je sterk bent in de basisvakken wiskunde en taal en taal bovendien jouw lievelingsvak is, vind je dit pakket zeker fijn.

 

Alle leerlingen oefenen zich in de gewone lessen Nederlands en Frans in luisteren, spreken, lezen en schrijven. Als je dit pakket kiest, krijg je daar elke week nog een bijkomend uur voor, afwisselend per semester voor beide vakken.

Communicatieve vaardigheden
 

In taalcultuur proeven we van verschillende talen, leren we over taalfamilies en maken we kennis met de geschiedenis van de taal.

Taalcultuur
 

Een bijkomend uur wiskunde geeft de kans om meer te differentiëren. Je krijgt de gelegenheid om de gewone leerstof verder uit te diepen en uit te breiden of om de basisleerstof verder in te oefenen. Er wordt evenwel niet op de leerstof vooruitgelopen.

Wiskunde

 

 

Wat krijg je er van de school nog bij?

Hobbyactiviteiten Vormen van
Je mag twee activiteiten kiezen die je elk gedurende een half schooljaar volgt. De leerlingen van Latijn 4 u. volgen één semester ICT* en volgen het andere semester een activiteit naar keuze.
In elke activiteit ligt de nadruk op het "zelf doen". Een kort overzicht van het aanbod: boetseren, dans, media, muziek, natuurexploratie, schaken, sport, techniek, toneel, wetenschappelijke proeven, koken en handwerk.
De keuze moet je pas in het begin van het schooljaar maken, nadat je over alle activiteiten meer uitleg gekregen hebt.

ICT    
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. In dit vak leer je de computer efficiënt  gebruiken om informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren. Op die manier proberen we je te ondersteunen om computergebruik in de diverse vakken en thuis zo goed mogelijk te laten verlopen. We besteden ook aandacht aan het bewust en kritisch omgaan met informatie op internet, aan sociale media en cyberpesten, aan auteursrechten en internet, aan een correcte omgang met apparatuur en aan ergonomische aspecten. De nadruk ligt hier op het verwerven van vaardigheden.
* De leerlingen van Latijn 4 u. volgen een deel van de cursus ICT tijdens één semester van “Vormen van”, het andere deel gedurende één semester tijdens een 8e lesuur (15.30 u. tot 16.20 u.) op één dag van de week.

 

Kiezen?

Bij de inschrijving kan je voorlopig voor één van de vijf pakketten kiezen. Kies maar rustig wat je denkt het best te kunnen en het liefst te doen. Het advies bij het einde van de basisschool kan je hierbij helpen.
Wanneer je van de basisschool een BaSO-fiche hebt gekregen, bezorg je die ons vóór 4 juli. Als je geen BaSO-fiche hebt, vragen wij het rapport van het zesde leerjaar.
De definitieve pakketkeuze verwachten we ook vóór 4 juli. Bij inschrijving krijg je een brief mee met de nodige richtlijnen.
Mogen wij je er nog eens aan herinneren dat je keuze in het eerste jaar voor de latere jaren nog alle studierichtingen openlaat. Je beslist door je keuze alleen of je al dan niet Latijn wilt doen.