Jaarkalender

Vakantieregeling

1e trimester

Start schooljaar: vrijdag 1 september 2017 (leerlingen namiddag vrij)
Evaluatiedag: dinsdag 19 september 2017 (leerlingen zijn vrij)
Vrije halve dag: woensdag 4 oktober 2017
Herfstvakantie: maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november 2017
Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017
Kerstvakantie: maandag 25 december 2017 t.e.m. vrijdag 5 januari 2018

2de trimester

Start 2e trimester: maandag 8 januari 2018
Pedagogische studiedag: maandag 15 januari 2018 (leerlingen vrij)
Krokusvakantie: maandag 12 februari t.e.m. vrijdag 16 februari 2018
Paasvakantie: maandag 2 april t.e.m. maandag 13 april 2018

3de trimester

Start 3e trimester: maandag 16 april 2018
Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018
Vrije halve dag: woensdag 9 mei 2018
Hemelvaartvakantie: donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag: maandag 21 mei 2018
Einde schooljaar: vrijdag 29 juni 2018 (eindrapport)

Zomervakantie: Zaterdag 30 juni t.e.m. vrijdag 31 augustus 2018
Start schooljaar 18-19: maandag 4 september 2018

Examenreeksen

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
In het halvedagsysteem is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

1e Latijn: maandag 11 december 2017 vm examen, nm les
1e jaar: donderdag 14 december t.e.m. dinsdag 19 december 2017
2e jaar: woensdag 13 december t.e.m. dinsdag 19 december 2017

2de trimester

1e jaar: vrijdag 23 maart t.e.m. dinsdag 27 maart 2018
1e Latijn en 2e jaar: donderdag 22 maart t.e.m. dinsdag 27 maart 2018
 

3de trimester

1e Latijn en 2e jaar: maandag 18 juni t.e.m. vrijdag 22 juni 2018
1e jaar: dinsdag 19 juni t.e.m. vrijdag 22 juni 2018

Organisatie einde trimester

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.
Tijdens de dagen waarop leerlingen vrij zijn, is opvang mogelijk voor wie dat wenst.

1e trimester

Woensdag 20 december 2017: schooldag
Donderdag 21 december 2017: klassenraden (leerlingen vrij)
Vrijdag 22 december 2017: leerlingen- en oudercontact en rapport

2e trimester

Donderdag 29 maart 2018: klassenraden (leerlingen vrij)
Vrijdag 30 maart 2018: lesvervangende activiteiten en rapport

3e trimester

Vrijdag 22 juni 2018: Bekafzwaai 2e jaar
Maandag 25 juni t.e.m. woensdag 27 juni 2018: deliberaties 1e, 2e j. (leerlingen vrij)
Donderdag 28 juni 2018: leerlingen- en oudercontact alle jaren.
Vrijdag 29 juni 2018: eindrapport + oudercontact op afspraak.

Rapporten

Vrijdag 27 oktober 2017: perioderapport 1e en 2e jaar
Vrijdag 22 december 2017: trimesterrapport 1e en 2e jaar
Vrijdag 9 februari 2018: perioderapport 1e en 2e jaar
Vrijdag 30 maart 2018: trimesterrapport 1e en 2e jaar
Vrijdag 15 juni 2018: tussenrapport 1e en 2e jaar
Vrijdag 29 juni 2018: eindrapport 1e en 2e jaar

Oudercontacten

Concrete regelingen worden via aparte brieven op Smartschool meegedeeld.

Dinsdag 5 september 2017: infoavond en oudercontact 1e jaar (avond)
Donderdag 26 oktober 2017: oudercontact titularissen 1e en 2e jaar (avond)
Vrijdag 22 december 2017: leerlingen- en oudercontact alle jaren (overdag)
Donderdag 11 januari 2018: oudercontact vakleraren (avond)
Vrijdag 30 maart 2018: leerlingen- (en ouder)contact alle jaren (overdag)
Donderdag 28 juni 2018: leerlingen- en oudercontact alle jaren (dag + avond)