Opendeurdag

Bij de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs of bij de overgang naar een volgende graad in het secundair onderwijs rijzen er ongetwijfeld vele vragen over leerinhouden, werkwijze, leefklimaat, enz. Hoe de werking in het Sint-Jozefscollege verloopt en welke studiemogelijkheden de school biedt, willen wij u graag toelichten. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk contact op het schoolterrein zelf. U verneemt er alles over studeren en leven in het college.

Infoavond voor de ouders van toekomstige leerlingen op donderdag 25 april 2019 om 19.30 u.

Onze feestelijke opendeurdag vindt plaats op zondag 28 april 2019 van 14 u. tot 18 u.

Heel graag tot ziens op Bekaf!