Coronavirus

Beste ouder
Beste leerling

Gisterenavond verstuurden we een schrijven namens de directies en het bestuur van Arcadia vzw (onze scholengroep). Mogen we met aandrang vragen dat iedereen die zorgvuldig leest en de instructies opvolgt.

In dit bericht sommen we concrete maatregelen voor onze school, in navolging van de brief van Arcadia. Zonet werden we geïnformeerd over maatregelen van de stad Aarschot.

Allereerst (vanaf donderdag 12 maart):

 • De opening van de tentoonstelling Planet-B werd vanmorgen afgelast (ouders KSO werden op de hoogte gebracht). We communiceerden ook via sociale media en website. Inmiddels kregen we bericht dat een hele reeks stadsdiensten sluiten (zie www.aarschot.be). Dit heeft als consequentie dat ook de tentoonstelling niet kan bezocht worden;

Verder (vanaf vrijdag 12 maart):

 • Lessen met fysieke contacten worden verplaatst naar het derde trimester. Voor L.O. zijn er geen lessen met contactsporten waarbij leerlingen zeer dicht bij elkaar komen (bv. rugby en judo) tot de paasvakantie. Balsporten kunnen wel nog. De lessen EHBO worden anders ingevuld. Zwemlessen gaan niet meer door;
 • De infovergaderingen voor de reizen kunnen doorgaan, eventueel met aangepaste plaatsen in de zaal/ het lokaal (bv telkens 1 stoel tussen laten). De infovergadering van dinsdag voor Italië gaat door (meteen een gelegenheid voor leerlingen om vragen te stellen);
 • De voorstelling in CC voor 2 Artistieke Vorming werd geannuleerd;
 • De excursie naar Damiaanmuseum voor tweede jaar is uitgesteld;
 • Het bezoek van basisscholen aan campus Bekaf is uitgesteld;
 • De uitstap naar Guislain (5 HUWE) van morgen wordt verplaatst naar de derde trimester (deze beslissing namen we woensdag al en hierover werden betrokkenen geïnformeerd);
 • De uitstap naar Antwerpen (keuzevak kunstgeschiedenis 6de jaar) van morgen wordt geannuleerd, betrokkenen zijn op de hoogte;
 • De uitstap naar Antwerpen (5 ASO) op 31 maart wordt geannuleerd;
 • De Franse film van de tweede graad wordt op 01/04 tijdens het 3de en 4de lesuur getoond (niet in Het Gasthuis);
 • De activiteiten buiten de school (excursie in open lucht, in klasverband) van aardrijkskunde kunnen tot op heden doorgaan;
 • De infoavond derde jaar van 19 maart wordt verplaatst naar dinsdag 21 april;
 • De Josdag (infobeurs voor zesdejaars) van 20 maart wordt (voorlopig) verplaatst naar 30 april;
 • We zoeken voor externe activiteiten zoals het optreden van The Me in You naar een nieuwe datum;
 • De Italiëreis gaat niet door in de paasvakantie;
 • Voor citytrips wachten we de reisadviezen af en houden we de opties open (periode is na de paasvakantie);
 • De oudercontacten van 3 april kunnen enkel telefonisch plaatsvinden (indien de ouder daarom vraagt). De leerlingen komen die dag individueel hun rapport halen na afspraak via Smartschool.

Vanuit het Sancta Maria Instituut kwam het bericht dat de infoavond van de ouderraad op donderdag 26 maart geannuleerd is.

We proberen nieuwe vragen, suggesties en maatregelen te bundelen in één bericht per dag. Wanneer er geen nieuwe info is, gaan we uit van de bestaande maatregelen.

We herinneren graag nog aan de preventieve maatregelen.

De algemene adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen blijven dezelfde.

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep;
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak;
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog;
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Risicopersonen nemen telefonisch contact met de huisarts om te bekijken of ze preventief thuis blijven;
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen;
 • Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen;
 • We verluchten de lokalen tussen de lessen en voorzien de nodige papieren zakdoekjes.

Aan de leerlingen: bij goed weer suggereren we jullie om buiten (“in open lucht”) jullie lunch te nemen.

 

Met vriendelijke groeten

De directie van het Sint-Jozefscollege Aarschot

Stefan Thiels
Bart De Roeck
Mattias Paglialunga